V kurzu Základy podnikání sestavíte podnikatelský plán podle svých představ. Budou Vám názorně prezentovány komunikační dovednosti. Prakticky se seznámíte se základy marketingu. Vytvoříte dokumenty na počítači. Sestavíte daňová přiznání, zaměříte se na ekonomickou a právní rovinu podnikání. Máte nápad a potřebovali byste poradit s rozjezdem firmy? Pak je pro Vás vhodný kurz Základy podnikání. Kurz je určen všem, kteří chtějí začít podnikat nebo již podnikají a rádi by se více orientovali v oblasti účetnictví, daní, marketingu a současné legislativy. Součástí kurzu jsou individuální konzultace jednotlivých podnikatelských záměrů a sestavení podnikatelského plánů přesně na "míru podnikatele".

Kontakt

Adresa: Kladno
WWW: http://www.srce.cz/news/zaklady-podnikani/
Cena: 12,200 Kč

1. Podnikatelský plán / záměr: Struktura a náležitosti podnikatelského plánu. 2. Sestavení vlastního podnikatelského plánu. 3. Komunikační dovednosti: Prezentace. Vyjednávání. Zvládání náročných situací. 4. Marketing: Základy marketingu. Marketingová komunikace. Marketing management. Marketingový mix. 5. Ekonomie: Základy ekonomiky. Tržní ekonomika. Podniková ekonomika. 6. Finanční řízení podniku. Peněžní a kapitálový trh. Bankovnictví a pojišťovnictví. 7. Právo: Základní právní pojmy. Zákoník práce. Právo v podnikání. Právní formy podnikání po rekodifikaci Občanského zákoníku. 8. Počítač v praxi podnikatele: Základy programu Microsoft Word a Microsoft Excel. Vytvoření jednoduché prezentace v programu Power Point. 9. Daně: Zákon o DPH. Daň z příjmů. Silniční daň. Ostatní daně. 10. Daňová evidence: Zákony a předpisy. Evidenční knihy. Doklady. Roční zúčtování. Vyplnění daňového přiznání.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

info@srce.cz | Informace přidány: 2015 Aug 11 16:53:29