Rekvalifikační kurz je akreditován MŠMT. Na základě akreditace je možné žádat na úřadu práce o plné proplacení kurzu. Úspěšní abolventi získají osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Celková dotace kurzu činí 150 vyučovacích hodin. Studijní materiály jsou účastníkům poskytnuty zdarma.


Související zkoušky:

Kontakt

Adresa: http://skolapelican.com/rekvalifikacni-kurzy-72/projektovy-manazer-231.html
WWW: http://skolapelican.com/
Cena: 19,900 Kč

PROFIL ABSOLVENTA - Orientuje se v programech podporovaných Evropskou unií. - Dokáže sestavit projektovou žádost se všemi požadovanými náležitostmi. - Je schopen vést plánování a realizaci projektu. - Umí definovat cíle projektu, jeho rozsah a výstupy. - Dokáže určit konkrétní úkoly a definuje zdroje vedoucí k realizaci projektu. - Zvládne vytvořit, koordinovat a podporovat projektový tým. - Používá ověřené postupy plánování projektových prací. - Spravuje rozpočet a přidělené zdroje projektu. - Zvládne naplánovat celkový harmonogram projektu. - Zajistí kvalitní výstupy projektu. - Dokáže monitorovat průběh práce na projektu. - Informuje o vývoji projektu, problémech a navrhovaných řešeních. - Pružně reaguje na změny a nenadálé situace v průběhu projektu a přizpůsobuje jim práci projektového týmu. - Hodnotí průběh projektu a jeho výstupy. - Je schopen pracovat jako partner nebo koordinátor evropského projektu. ZAKONČENÍ KURZU Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z písemného testu a ústního rozhovoru. Po úspěšném zvládnutí zkoušky obdrží absolvent Osvědčení o rekvalifikaci. ZPŮSOB ÚHRADY A PŘIHLÁŠENÍ Rekvalifikační kurz může být proplacen Úřadem práce. Stačí vyplnit formulář Zájem o zvolenou rekvalifikaci a předložit jej referentovi zaměstnanosti na Úřadu práce. Kurz můžete absolvovat na vlastní náklady. Cena je 19 900,- Kč (bez DPH) Veškeré další informace, potřebné formuláře a přihlášku do kurzu naleznete pod níže uvedeným odkazem. http://skolapelican.com/rekvalifikacni-kurzy-72/projektovy-manazer-231.html


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

info@skolapelican.com | Informace přidány: 2014 Dec 15 11:38:22