Lektor dalšího vzdělávání řídí a realizuje výukové procesy v dalším vzdělávání. Absolvováním kurzu získáte potřebné znalosti k sestavení obsahu vzdělávacích programů. Naučíme vás jak vytvořit interaktivní prezentaci výstupů, jak zadávat úlohy a koordinovat samostatnou i skupinovou práci studentů a zpracovat následné hodnocení ve vztahu ke stanovených cílům vzdělávacího programu. Rekvalifikační kurz je akreditovaný MŠMT a jako úspěšný absolvent získáte osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu s celostátní platností. Náklady rekvalifikace za uchazeče hradí úřad práce.


Související zkoušky:

Rekvalifikační program směřující k profesní kvalifikaci "Lektor dalšího vzdělávání" spadá pod obor kvalifikace Pedagogika, učitelství a sociální péče a je akreditován MŠMT. Umožňuje absolventům najít uplatnění na trhu práce. Úspěšní abolventi získají osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu rekvalifikačního kurzu. Kurzy probíhají v prostorách jazykové školy. Učebny se nachází na ulici Lidická 9 v centru města Brna, v dosahu MHD a hlavního nádraží. V areálu školy je možné parkovat a v učebnách je možnost přístupu k internetu zdarma. Vstupním předpokladem účastníků je ukončené středoškolské vzdělání a základní znalost práce na PC. Výuka probíhá prezenční formou, 4 dny v týdnu, 6 vyučovacích hodin denně. Celková dotace kurzu činí 100 vyučovacích hodin.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

info@skolapelican.com | Informace přidány: 2014 Dec 15 11:42:01