Kurz Daňová evidence Vás připraví k samostatnému vedení daňové evidence v plném rozsahu, naučí vás porozumět daňovým předpisům, naučíte se analyzovat data daňové evidence a provádět závěrkové operace. Naučíte se využívat ke své práci s daňovou evidencí výpočetní techniku a specializovaný SW. Termín zahájení rekvalifikačního kurzu může být upraven po dohodě se zájemci. Kurz je určen všem, kteří chtějí začít podnikat nebo již podnikají a rádi by se více orientovali v oblasti daní a současné legislativy.

Kontakt

Adresa: Kladno
WWW: http://www.srce.cz/news/danova-evidence/
Cena: 8,800 Kč

- Daňová soustava v ČR – základní přehled; - Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční; - Zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů; - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; - Vyplnění daňových přiznání; - Legislativní úpravy; - Doklady a jejich evidence dle typu; - Dlouhodobý majetek; - Mzdy a personalistika v daňové evidenci;. - Příjmy a výdaje z hlediska ne/uznatelnosti ZDP. - Roční uzávěrka; - Praktické příklady zápisů dokladů do vybraných evidencí; - Zpracování přiznání k DPH; - Vysvětlení k podání přiznání daně z příjmů FO.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

info@srce.cz | Informace přidány: 2015 Aug 11 16:49:25