Vzdělávací program vychází z požadavků kladených na pedagogy a další pedagogické pracovníky v současné pedagogické praxi. Základním východiskem je vysoká psychická zátěž v profesi spojené s komunikací s lidmi, se žáky i jinými osobami vstupujícími do vzdělávacího procesu. Cílem je zvládat zátěž, a to nejenom krátkodobě, ale v dlouhém časovém horizontu.


Související zkoušky:

Kontakt

Adresa: Kladno,
WWW: https://www.facebook.com/events/119931201676854/
Cena: 2,700 Kč

18 vyučovacích hodin: - pozice pedagoga v komunikaci s rodiči a event. s rodinnými příslušníky; - sebe-prezentace pedagoga; - komunikační dovednosti; - asertivita a její využití v komunikaci; - potenciální konfliktní situace; - prevence a zvládání konfliktů. Výstupem je "Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu" podle § 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérního systému pedagogických pracovníků. Více zde: http://www.srce.cz/


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

info@srce.cz | Informace přidány: 2015 Aug 11 16:28:18