Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, maturitní vysvědčení Délka studia: 4 roky Forma studia: denní studium Zaměření: Využívání obnovitelných zdrojů ve stavebnictví a strojírenství, pasivní stavitelství

Absolvent je připraven na místa v oborech životního prostředí na úřadech nebo na pozice technických pracovníků v nově budovaném systému hospodaření s odpady v souladu se směrnicemi EU. Nový obor se zaměřuje na využívání obnovitelných zdrojů ve stavebnictví a strojírenství, na stavbu nízkoenergetických staveb a domů. Důraz je kladen na technologie šetrné k životnímu prostředí. Profilující předměty: technologie výroby, ekonomika, obnovitelné zdroje, energeticky úsporné stavitelství, životní prostředí.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Zdroj informací

sanakova@unicprum.cz | Informace přidány: 2014 Dec 14 22:35:37