Vzdělávací modul si klade na cíl zvýšit kompetence pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců ve školství při komunikaci mimo vyučovací programy, např. při komunikaci s rodiči, sponzory, zastupitelskými orgány, aj. Program umožňuje posluchačům získat znalosti a především dovednosti v oblasti prezentačních dovedností.


Související zkoušky:

8 vyučovacích hodin: - postupy prezentace podle stanoveného cíle; - příprava prezentace; - rétorická východiska argumentace; - vizuální názornost; - postupy při diskuzi; - reakce na námitky posluchačů, publika. Výstupem je "Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu" podle § 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérního systému pedagogických pracovníků.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

info@srce.cz | Informace přidány: 2015 Aug 12 16:56:13