Zkouška odborné způsobilosti profesní kvalifikace Pracovník dohledového centra 68-003-H.


Související zkoušky:

Kontakt

Adresa: Praha, po dohodě celá ČR.
WWW: https://www.bestdecision.cz/profesni-kvalifikace/pk-pracovnik-dohledoveho-centra/
Cena: 1,800 Kč

Zkouška je určena pro zaměstnance, jejichž pracovní náplní je obsluha dohledového centra nebo jsou členy zásahové skupiny, pro provozovatele dohledových center, kteří chtějí zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců nebo pro všechny, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci a možnosti uplatnění na trhu práce.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

petr.zak@bestdecision.cz | Informace přidány: 2018 Sep 15 18:31:28