Podnikatelský záměr je častou a mnohdy nezbytnou součástí některých aktivit školy, např. pro založení "školního podnikatelského inkubátoru", pro zpracování projektové žádosti o čerpání finančních prostředků EU dle konkrétních podmínek Výzvy, etc. Podnikatelský záměr je "živý dokument", který můžeme plánovat, průběžně kontrolovat jak vlastní vize a plány naplňujeme. Při jeho sestavování si můžeme utřídit myšlenky, vytyčit si hlavní cíle, zajistit finanční plnění, vyhodnotit krizová místa, zhodnotit realizovatelnost, stanovit faktory úspěchu, zajistit potřebné vstupy v návaznosti na harmonogram. "Mám nápad! Jak začít? Potřebuji poradit, potřebuji konzultanta." Program vzdělávacího modulu pomůže s naplněním podnikatelských záměrů pedagogů event. i jejich žáků. Sdílením zkušeností z prostředí edukačního a konkurenčního lze na základě aktuální praxe prohloubit kompetence pedagogů. Cílem modulu je přispět ke vzniku nových nebo rozvoji stávajících podnikatelských aktivit, a tím i ke zvýšení zapojení pedagogů a jejich žáků do sféry podnikání.


Související zkoušky:

Kontakt

Adresa: Kladno
WWW: http://www.srce.cz/kurzy-pro-skoly-a-skolska-zarizeni/
Cena: 4,800 Kč

54 vyučovacích hodin: - kontaktní informace o podniku; předmět podnikání; podnikové cíle; - podnikatelský záměr; stupeň vývoje záměru; - vlastnické vztahy; vývoj podniku; management a zaměstnanci; - rozhodovací schopnosti a dovednosti při volbě priorit pro realizaci záměru; - časová optimalizace při přípravě a realizaci podnikatelského záměru; - týmová spolupráce při realizaci podnikatelského záměru; - tržní prostředí; marketingová strategie; cenová, komunikační a odbytová politika; - finanční analýza; analýza rizika. Výstupem je "Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu" podle § 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérního systému pedagogických pracovníků.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

info@srce.cz | Informace přidány: 2015 Aug 12 16:31:26