Vzdělávací program v roli manažera je zaměřen na manažerské dovednosti, které by v oblasti vzdělávání neměly být opomíjeny. Posluchač získává znalosti z nových manažerských teorií, a je veden k jejich aplikaci do praxe. Program si klade za cíl dovést progresivní postupy pro vedení lidí do praxe ve školství.


Související zkoušky:

Kontakt

Adresa: Kladno
WWW: http://www.srce.cz/
Cena: 2,600 Kč

16 vyučovacích hodin: - vedení pracovníků; - motivace; - hodnocení výkonu; - analýza problému; - posilování a využívání autority. Výstupem je "Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu" podle § 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérního systému pedagogických pracovníků.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

info@srce.cz | Informace přidány: 2015 Aug 11 16:16:51