Posluchači získají znalosti, ale také a především dovednosti pro realizaci kvalitního pracovního výkonu podpořeného osobní spokojeností a kvalitou osobního života. Výrazně je akcentována také nutnost permanentního vzdělávání pedagogických pracovníků a potřeba jeho zařazení do plánu vlastního času.


Související zkoušky:

Kontakt

Adresa: Kladno
WWW: http://www.srce.cz/
Cena: 2,600 Kč

16 výukových hodin: - analýza času; - stanovování cílů; - určování priorit; - rozhodovací metody; - výběr účinných postupů. Výstupem je "Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu" podle § 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérního systému pedagogických pracovníků.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

info@srce.cz | Informace přidány: 2015 Aug 12 16:46:36