Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list Délka studia: 3 roky Forma studia: denní studium

Kontakt

Adresa:
WWW: http://unicprum.cz/index.php/opravar-zem-stroju
Cena: 0 Kč

Žáci v rámci tohoto oboru získají znalosti z předmětů mechanizační prostředky, základy zemědělské výroby, strojnictví a opravárenství. Provádí technickou údržbu, seřizování a opravy zemědělských strojů používaných v technologických procesech pěstování rostlin, v chovu hospodářských zvířat a dopravní technice. Provádí jednoduché renovace součástí, demontáže, výměny skupin a částí strojů a zařízení, provádí údržbu a opravy funkčních celků a jednotlivých součástí, technologických zařízení, mechanizačních prostředků, ocelových konstrukcí apod. Součástí studia je získání řidičského oprávnění skupin B, T, C a svářečského průkazu pro svařování ruční obalenou elektrodou, svařování plamenem a svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2. Absolventi se uplatní zejména v oblasti zemědělského opravárenství, podnicích služeb, dopravě a v oblasti údržby strojních zařízení a v příbuzných strojírenských provozech, lesním hospodářství a stavebnictví. Absolventi učebního oboru mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu Provozní technika, ukončeném státní maturitní zkouškou.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Zdroj informací

sanakova@unicprum.cz | Informace přidány: 2014 Dec 14 22:40:02