Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list Délka studia: 3 roky Forma studia: denní studium

Kontakt

Adresa:
WWW: http://unicprum.cz/index.php/obrabec-kovu
Cena: 0 Kč

áci v průběhu studia získají znalosti z jednotlivých technologií strojního třískového obrábění a technické dokumentace, jejíž součástí je čtení výkresové a technologické dokumentace.Naučí se zhotovovat výkresy v kreslícím 3D programu a pracovat s výpočetní technikou. Dále se naučí rozlišovat obráběné materiály podle platných norem, určit vhodný druh a typ stroje pro výrobu včetně obsluhy a seřízení. Při výrobě volí správné nástroje, určují řezné podmínky a provádí kontrolu výrobku. Za dobré výsledky v odborné praxi jsou žáci odměňováni učňovským stipendiem Olomouckého kraje. Absolventi jsou připraveni k výkonu povolání soustružník, popř. frézař, horizontář na klasických strojích, NC a CNC strojích. Mají možnost uplatnění na vysoce kvalifikovaných pracovištích s dobrými výdělkovými možnostmi, v povoláních ve strojírenství, ve výrobních a opravárenských provozech.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Zdroj informací

sanakova@unicprum.cz | Informace přidány: 2014 Dec 14 22:38:02