Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, maturitní vysvědčení Délka studia: 4 roky Forma studia: denní studium

Kontakt

Adresa:
WWW: http://unicprum.cz/index.php/obchodni-akademie
Cena: 0 Kč

Ekonomika, účetnictví, písemná a elektronická komunikace, marketing, bankovnictví, daňový seminář, ekonomická cvičení, obchodní korespondence. Výuka daňové evidence a účetnictví probíhá na počítačích v programech STEREO a ÚČTO. Písemná a elektronická komunikace probíhá na počítačích prostřednictvím programu ZAV (ovládnutí klávesnice desetiprstovou hmatovou metodou). Obchodní korespondence se vyučuje také v anglickém a německém jazyce. Ve třetím i čtvrtém ročníku studenti absolvují praxi v moderně zařízené fiktivní firmě. Jsou připravováni pro výkon obchodně-podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, v tuzemském i mezinárodním obchodě, v peněžnictví, cestovním ruchu a dalších službách, ve státní a veřejné správě. Absolventi najdou uplatnění v marketingové činnosti v tuzemsku i zahraničí. Ve třetím ročníku je možné získat státní zkoušku z psaní na klávesnici a certifikát ECDL, který dokládá znalost práce na počítačích a je uznáván v EU.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Zdroj informací

sanakova@unicprum.cz | Informace přidány: 2014 Dec 14 22:33:00