Program představuje koncept mentálních map a jeho využití ve výuce. Účastníci se seznámí se základními principy a příklady mentálních map. Nedílnou částí je praktická tvorba mentálních map na vybraná témata. Program zároveň obsahuje představení softwaru pro efektivní tvorbu mentálních map na počítači, který se pedagogové naučí ovládat.


Související zkoušky:

Kontakt

Adresa: Kladno
WWW: http://www.srce.cz/news/mentalni-mapovani-pro-pedagogy/
Cena: 2,400 Kč

- úvod do mentálního mapování; - tvorba mentálních map; - praktické aplikace tvorby mentálních map; - tvorba mentálních map na počítači. Výstupem semináře je "Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu" podle § 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérního systému pedagogických pracovníků.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

info@srce.cz | Informace přidány: 2015 Aug 12 17:09:26