Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list Délka studia: 3 roky Forma studia: denní studium

áci v rámci tohoto oboru získají znalosti z předmětů elektrotechniky, strojnictví, motorových vozidel a technologie. Provádí montáže, opravy a seřízení motorových vozidel. Ovládají základní úkony při ručním a strojním zpracování technických materiálů a identifikují příčiny závad u vozidel. Provádějí diagnostiku vozidel, předepsané záruční a pozáruční prohlídky. Připravují kompletní servis pro STK. Zpracovávají příjmovou a následnou dokumentaci. Součástí studia je získání svářečského průkazu pro svařování v ochranné atmosféře CO2 a řidičské oprávnění skupiny B. Absolventi učebního oboru se uplatní ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí a v dopravě. Absolventi učebního oboru mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu Provozní technika, ukončeném státní maturitní zkouškou.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Zdroj informací

sanakova@unicprum.cz | Informace přidány: 2014 Dec 14 22:41:09