Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, maturitní vysvědčení Délka studia: 4 roky Forma studia: denní studium

Kontakt

Adresa:
WWW: http://unicprum.cz/index.php/mechanik-serizovac
Cena: 0 Kč

Profilující předměty: strojnictví, technologie, strojírenská technologie, technická dokumentace. Od třetího ročníku jsou do výuky zařazená technologická cvičení, ve kterých využívají své znalosti o technických materiálech a výrobních postupech. Součástí studia je odborná praxe vykonávaná přímo na provozech firem. U tohoto oboru je zvýšená počítačová dotace, ve které se žáci učí modelovat součásti v kreslícím 3D programu a programovat výrobní postupy v CAM programu.V rámci studia získají žáci také jazykové znalosti a přehled o ekonomických činnostech podniku včetně pracovního práva a finanční gramotnosti. Absolvent je schopen samostatně obsluhovat, seřizovat, popř. programovat konvenční a číslicově řízené obráběcí stroje (NC a CNC), zařízení a výrobní linky. Jedná se o velice žádaný obor ze strany zaměstnavatelů. Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonají státní maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Zdroj informací

sanakova@unicprum.cz | Informace přidány: 2014 Dec 14 22:37:00