Marketingový plán společně se SWOT analýzou jsou častou a nezbytnou součástí mnoha výstupů školy, např. při zpracování projektové žádosti o čerpání finančních prostředků EU dle konkrétních podmínek Výzvy. Marketingový plán školy a školského zařízení vzniká mimo jiné na základě zpracování SWOT analýzy, jejímž cílem je zajistit jak silné a slabé stránky, tak příležitosti a hrozby působící na školu z vnitřního (učitelský sbor, vybavení školy, kultury školy, apod.) i vnějšího prostředí (rodiče žáků, dopravní spojení, komunikace s institucemi, aj.). Výstupem marketingového plánu je rozvoj silných stránek a příležitostí a stanovení cest/strategií vedoucích k řešení slabých stránek a hrozeb, kterým škola čelí nebo v budoucnu čelit může.


Související zkoušky:

Kontakt

Adresa: Kladno
WWW: http://www.srce.cz/
Cena: 1,990 Kč

- Praktické provedení SWOT analýzy školy a školského zařízení; - Hodnocení výkonnosti a závažnosti silných a slabých stránek + hodnocení síly a pravděpodobnosti výskytu příležitostí a ohrožení + Focus Group; - Poziční mapa/hodnocení faktorů pro silné a slabé stránky; - Marketingový plán školy či školského zařízení. Náležitosti, hypotézy, ukazatelé, možnosti zpracování, stanovení primárních cílů. Výstupem je "Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu" podle § 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérního systému pedagogických pracovníků. Více zde: http://www.srce.cz/news/marketingovy-plan-skoly-v-navaznosti-na-swot-analyzu/


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

info@srce.cz | Informace přidány: 2015 Aug 11 17:23:49