Rekvalifikační kurz probíhá 1x týdně (každé pondělí od 8 do 16 hodin) a obsahuje praktickou i teoretickou výuku v rozsahu 100 vyučovacích hodin. Jedná se o kurz zařazený v tzv. Národní soustavě kvalifikací pod kódem: 41-008-H


Související zkoušky:

Po absolvování kurzu účastník vykoná zkoušku u autorizované osoby a získává celostátně platné Osvědčení o uznání profesní kvalifikace. Termín zahájení: 20. března 2017 Cena kurzu včetně základního materiálu: 10.200,-Kč Cena za vykonání zkoušky u autorizované osoby: 4.500,-Kč


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Zdroj informací

livia.k@post.cz | Informace přidány: 2017 Mar 2 15:28:35