Program se zaměřuje na kreativní myšlení pedagogů. Účastníci se seznámí se základními principy kreativního myšlení a získají tipy jak kreativní myšlení rozvíjet. Dále si osvojí několik metod pro hledání nových nápadů a výběr správného nápadu. Představené metody podpoří individuální i týmovou kreativitu.


Související zkoušky:

Kontakt

Adresa: Kladno
WWW: http://www.srce.cz/news/kreativni-mysleni-pro-pedagogy/
Cena: 2,100 Kč

- úvod do kreativního myšlení; - poznání vlastního kreativního stylu; - individuální metody pro podporu kreativního myšlení; - týmové metody pro podporu kreativního myšlení; - vybraná témata z oblasti kreativního myšlení. Výstupem semináře je "Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu" podle § 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérního systému pedagogických pracovníků.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

info@srce.cz | Informace přidány: 2015 Aug 12 17:06:27