Vzdělávací modul se zaměřuje na vybraná témata z oblasti mezilidské komunikace. V kurzu si účastníci osvojí komunikační nástroje z oblasti asertivity, naslouchání, zvládání námitek a vyjednávání. Tyto si poté procvičí na praktických příkladech.


Související zkoušky:

12 vyučovacích hodin: - úvod do mezilidské komunikace; - asertivní komunikace; - zvládání námitek; - vybraná témata z mezilidské komunikace; - přizpůsobení komunikace osobnostního typu; - vyjednávání. Výstupem semináře je "Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu" podle § 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérního systému pedagogických pracovníků.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

info@srce.cz | Informace přidány: 2015 Aug 12 17:00:32