Vzdělávací program reaguje na situaci, kdy komunikace s těmito skupinami osob se stává relativně zátěžovou součástí běžné práce pedagoga. Tlaky vytvářené lidmi v okolí školy, se kterými je nutné a současně nezbytné komunikovat se pro mnohé pedagogické pracovníky stávají velmi obtížnou a náročnou součástí jejich i tak náročné práce.


Související zkoušky:

Kontakt

Adresa: Kladno
WWW: http://www.srce.cz
Cena: 2,600 Kč

16 vyučovacích hodin: - pozice pedagoga v komunikaci s rodiči a event. s rodinnými příslušníky; - sebe-prezentace pedagoga; - komunikační dovednosti; - asertivita a její využití v komunikaci; - potenciální konfliktní situace; - prevence a zvládání konfliktů. Výstupem je "Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu" podle § 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérního systému pedagogických pracovníků.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

info@srce.cz | Informace přidány: 2015 Aug 12 16:39:52