Program směřuje k vyzdvihnutí podstatných dopadů efektivní zpětné vazby ve výchovně vzdělávacích procesech, kde je potřeba efektivní motivace pracovníků extrémně důležitá. Vzdělávací program vychází ze skutečnosti, že práce ve vzdělávacích procesech patří mezi významně psychicky zatěžující a tudíž je třeba pracovníkům ve školství věnovat zvýšenou pozornost v rámci poskytování zpětně vazby.


Související zkoušky:

Kontakt

Adresa: Kladno
WWW: http://www.srce.cz/kurzy-pro-skoly-a-skolska-zarizeni/
Cena: 1,900 Kč

16 vyučovacích hodin: - principy řízení podle cílů, management by objectives; - určování kritérií hodnocení; - funkce kontroly; - zpětná vazba; - postup při hodnotícím rozhovoru; - komunikace při hodnotícím rozhovoru. Výstupem je "Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu" podle § 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérního systému pedagogických pracovníků.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

info@srce.cz | Informace přidány: 2015 Aug 12 16:53:02