Program se zaměřuje na problematiku facilitace, metody facilitace a metody podporující interaktivitu výuky. V kurzu se účastníci naučí základy z oblasti facilitace, facilitační proces nebo různé intervence při skupinové práci. Kurz také představuje sadu facilitačních metod, které si účastníci procvičí na praktických příkladech. Výstupem semináře je "Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu" podle § 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérního systému pedagogických pracovníků.


Související zkoušky:

Kontakt

Adresa: Kladno
WWW: http://www.srce.cz/news/facilitace-a-interaktivni-formy-vyuky/
Cena: 2,300 Kč

8 vyučovacích hodin: - úvod do facilitace; - proces a kontext facilitace; - intervence facilitátora; - metody pro otevírání diskuze; - metody pro hledání řešení; - metody pro závěr diskuze. Výstupem semináře je "Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu" podle § 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérního systému pedagogických pracovníků.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

info@srce.cz | Informace přidány: 2015 Aug 12 17:03:52