Program si klade za cíl aktualizovat znalosti a dovednosti pedagogů a jiných pracovních skupin ve školství na základě nových poznatků z oblasti současných efektivních vzdělávacích procesů.


Související zkoušky:

Kontakt

Adresa: Kladno
WWW: http://www.srce.cz/
Cena: 2,600 Kč

16 vyučovacích hodin: - cíle ve vztahu k požadovaným kompetencím; - didaktická redukce; - otázky kurikula; - didaktické zásady; - organizační formy; - vyučovací metody; - didaktické prostředky. Výstupem je "Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu" podle § 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérního systému pedagogických pracovníků.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

info@srce.cz | Informace přidány: 2015 Aug 12 16:49:09