MENDELU je autorizovanou osobou umožňující vykonání zkoušky zájemcům o získání profesní kvalifikace " Lektor dalšího vzdělávání" (dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání).


Související zkoušky:

Kontakt

Adresa: Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Sídlo ICV: Zemědělská 5, Brno Ředitelství ICV: budova E Korespondenční adresa: Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, Česká republika Telefon: +
WWW: http://icv.mendelu.cz/26058n-autorizovana-zkouska-pro-pk-lektor-dalsiho-vzdelavani
Cena: 4,900 Kč

MENDELU je autorizovanou osobou umožňující vykonání zkoušky zájemcům o získání profesní kvalifikace " Lektor dalšího vzdělávání" (dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Zájemce má možnost provést zkoušku u jednoho z autorizovaných zástupců: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. Ing. Lenka Danielová, Ph.D. Absolvent získá osvědčení z profesní kvalifikace "Lektor dalšího vzdělávání". Průběh zkoušky V rámci zkoušky dojde k ověření lektorských dovedností, nikoliv odborných dovedností tvořících obsah výuky. Před zkouškou si uchazeč prostuduje kritéria a způsoby hodnocení zveřejněné na stránkách národní soustavy kvalifikací, platné pro povolání lektor dalšího vzdělávání.Odkaz k prostudování naleznete zde. Uchazeč již na zkoušku přichází s písemným vypracováním (v elektronické a tištěné podobě) všech bodů uvedených v hodnotícím standardu. Ústní obhajoba a praktické předvedení konkrétních bodů bude realizováno v průběhu zkoušky. Podrobné informace o přípravě a průběhu zkoušky budou uchazečům zaslány po odevzdání přihlášky na zkoušku. Příprava na zkoušku Více informací naleznete zde. Termín zkoušky 14.4. 2015 a 28.4.2015 *Do přihlašovacího formuláře uveďte, na který termín se hlásíte a zvolte si zkoušejícího - Ing. Lenka Danielová, Ph.D., doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. Cena zkoušky 4.900,- vč DPH Kontakty organizační zajištění Andrea Šašinková Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV) +420 545 135 203 andrea.sasinkova@mendelu.cz


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

vit.cermak@mendelu.cz | Informace přidány: 2015 Mar 9 12:06:09